درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 پشتیبانی فنی

مشکلات فنی مربوط به هاست و دامنه

 سوالات پیش از خرید

مجموعه سوالات مربوط به خدمات تیکا هاست قبل از خرید

 سئو و کانفیگ امنیتی

سوالات ورفع مشکلات مربوط به سرویس سئو و امنیت